วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เครื่องมือการเกษตรเครื่องมือและอุปกรณ์เกษตร
เครื่องมือเกษตร หมายถึง อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยทุนแรงและอำนวยความสะดวกในการทำงานเครื่องมือที่ดีควรมีลักษณ์เหมาะสมกับงานนั้นๆและอยู่ในสภาพที่ใช้งานช่วยให้ทำการเกษตรมีประสิทธิดีทำได้รวดเร็วและได้ผลอย่างดีประเภทของเครื่องมือเกษตรแบ่งได้ตามลักษณะดังนี้
1.เครื่องมือใช้กับงานดินเครื่องมือประเภทใช้สำหรับทำงานเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานดิน
2. เครื่องในการใช้ในการให้น้ำเครื่องมือประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการดูแลรักษาพืชเช่นการให้น้ำพืช
3.เครื่องมือตัดแต่งกิ่งและขยายพันธุ์เครื่องมือและอุปกรณ์เกษตรสามารถทำงานได้มากขึ้นและใช้เวลาน้อยลง
เครื่องมือเตรียมพื้นที่ปลูก
1.จอบ 8.คราด
2.บัวรดน้ำ 9.เสียม
3.กรรไกรตัดกิ่ง
4.ช้อนปลูก
5.พลั่ว
6.ถังน้ำ
7.ส้อมพรวน

1.จอบ
ใช้สำหรับขุดดินขุดหลุมหลุมใหญ่ๆ
2.บัวรดน้ำ
ใช้สำหรับรดน้ำพืชน้ำที่ออกจากฝักบัวเป็นฝอยกระจายทั่วต้นพืช
3.มีดดายหญ้า
ใช้สำหรับดายหญ้าที่สูงขึ้นซึ่งไม่สามารถใช้กรรไกรตัดหญ้าตัดได้
4.กรรไกรตัดกิ่ง
ใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กๆ
5.ช้อนปลูก
ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายต้นไม้เล็กๆไปปลูกที่อื่น
6.พลั่ว
ใช้สำหรับตักวัสดุใช้ในการเกษตรเช่นปุ๋ย
พลั่วมี2ชนิดคือ 1.พลั่วหน้าแหลม2.พลั่วหน้าตัดตรง
7.ถังน้ำ
ใช้สำหรับตักน้ำจากบ่อหรือสระใส่บัวรดน้ำ
8.คราด
ใช้สำหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้า
9.เสียม
ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ส่วนมากนิยมขุดหลุมเล็กลึก
10.มีดดายหญ้า
ใช้สำหรับดายหญ้าที่สูงขึ้นซึ่งไม่สามารถใช้กรรไกรตัดได้

ไม่มีความคิดเห็น: